VTT logo

Elvak Care digitaalinen alusta

Hankkeen alussa asetettiin tavoite löytää Elvakin tarpeisiin sopiva digitaalinen alusta, portaali. Yksi suurimmista haasteista ja tavoitteista oli talotekniikan etähallinta. Etähallinnan vaatimuksina tälle portaalille oli mm. sallittujen kohteiden käyttäjäkohtainen määrittely ja eri laitetoimittajien kohteiden liittäminen samaan portaalin merkkiriippumattomasti.

Toinen tärkeä tavoite oli, kuinka pystymme jakamaan kiinteistön dynaamisia BI raportteja asiakkaille ja kiinteistön omistajille.

Hankkeen aikana pilotoimme ja testasimme eri toimittajien ratkaisuja. Pilotoiduista järjestelmätoimittajista ei löytynyt valmista ratkaisua. Löysimme toimittajan, joka oli valmis kehittämään meille räätälöidyn alustan, Elvak connect portaalin.

Nyt tämän portaalin kautta pystymme antamaan etäkäytön käyttöoikeuden kiinteistökohtaisesti. Käyttöoikeudelle voi asettaa voimassaoloajan. Myös nykyaikaisten raporttien jakaminen on mahdollista tietoturvallisella tavalla.

Picture1.jpg
Picture2.jpg
Picture3.jpg
Picture4.jpg

Datan louhinta

Datan louhintaan tehtäviä kokeiluja ja pilotteja varten rakensimme talotekniikkaa jäljitelevän kokonaisuuden. Sen tuottaman datan avulla voimme tehdä datan louhintaan tai lohkoketjuihin tehtävää tutkimusta. Data ei sisällä GDPR:n alaista tietoa, joten se soveltuu hyvin testidataksi kaikenlaisiin kokeiluihin.

Testilaitteisto on myös monipuolisesti havainnoitavissa ja mitattavissa, kun tehdään erilaisia testejä laitteistoilla. Laitteiston kokoonpanoa voidaan muuttaa ja vaihtaa eri valmistajien laitteita. Muunneltavalla kokoonpanolla ja eri valmistajien laitteiden testaamisella varmistetaan erilaisten siirtoprotokollien asianmukainen toiminta. Testiympäristön avulla voidaan varmentaa datan aitouteen liittyvät tutkimuskysymykset.

Picture5.jpg
Picture6.jpg
Picture7.jpg
Picture8.jpg

Huoneistoautomaatiosta rakennettiin prototyyppi, jossa eri järjestelmiä yhdistetään toimimaan yhdessä. Prototyypissä pyrittiin luomaan tietoturvallinen ratkaisu ja vakioimaan metodologia, jolla nykyisin erillisinä olevat järjestelmät saadaan kommunikoimaan keskenään. Toteutuksessa on hyödynnetty tutkimusprojektin aikana kehitettyä merkkiriippumatonta alustajärjestelmää, jonka kautta voidaan esittää tietoja kerätystä datasta. Keskeisenä tavoitteena on tietoturva ja GDPR:n mukaisesti kerättyjen tietojen esittämiset sille taholle, jolle tieto voidaan esittää. Prototyypin laitteisto rakennettiin liikuteltavaan muotoon, jotta sitä voidaan hyödyntää erilaissa demonstraatiotilanteissa.

Picture9.png
Picture10.png
Picture11.png
Picture12.png
Picture13.png

contact: Elvak Oy
email: kari.kokko (at) elvak.fi